پ.ن: تصاویری از باغ ولایت جزیره خارگ که البته معروف است به اُو دِنِه این که به چه معناست نمی دونم.

پ.ن: اگر انسان کمی در خود تأمل کند و یک تلنگری به خود بزند، کافی است تا در زمره موحدین قرار بگیرد.

برای دیدن تصویر با کیفیت بهتر بر روی تصویر کلیک کنید.