پ.ن: تصاویری از باغ ولایت جزیره خارگ که البته معروف است به اُو دِنِه این که به چه معناست نمی دونم.


پ.ن: بی خود و بی جهت به ذهنم اومد...

کیفیت بهتر با کلیک بر روی تصویر....