پ.ن: و این جمعه هم نیامد....

غروب جمعه جزیره خارگ


کیفیت بهتر با کلیک برروی عکس ها...