پ.ن: تصاویری از باغ ولایت جزیره خارگ که البته معروف است به اُو دِنِه این که به چه معناست نمی دونم.با استفاده از تنظیم سرعت شاتر به سادگی از نوشته جات نورانی خود عکس بگیرید. به همین سادگی که می بینید.

البته مطمئنا دوستانی که خطشون بهتره بهتر می تونن بنویسن