پ.ن: تصاویری از باغ ولایت جزیره خارگ که البته معروف است به اُو دِنِه این که به چه معناست نمی دونم. 

پ.ن: تصاویری از باغ ولایت جزیره خارگ که البته معروف است به اُو دِنِه این که به چه معناست نمی دونم.

آبان ماه جای بسیار با صفایی می شه. اون هم به خاطر خنک شدن هواست و جاری شدن قنات.

این باغ یکی از باغ های متعدد جزیره است.

به دلیل گرمای شدید هوا در ساعت 3 بعد از ظهر بیشتر از این سه عکس نتونستم بگیرم.