پ.ن: تصاویری از باغ ولایت جزیره خارگ که البته معروف است به اُو دِنِه این که به چه معناست نمی دونم.     


پ.ن: تصاویری از نفتکش غرق شده در زمان جنگ که معروف به کشتی سوخته هست.

مدتی بود که می خواستند کشتی را از این جا بردارند تا این که راهیان نور جزیره خارگ راه اندازی شد.

دوستانی هم که تمایل دارند به این جزیره بیان ساده ترین راهش حضور در راهیان نور خلیج فارس هست.