پ.ن: تصاویری از باغ ولایت جزیره خارگ که البته معروف است به اُو دِنِه این که به چه معناست نمی دونم.


 

پ.ن: به آخر ماه رمضان داریم نزدیک می شیم...

چیز دیگه ای نمونده 1 روز یا 2 روز...