پ.ن: تصاویری از باغ ولایت جزیره خارگ که البته معروف است به اُو دِنِه این که به چه معناست نمی دونم.


 


          


پ.ن:

این بقعه در جزیرهٔ خارک واقع شده و از یادگارهاى صدر اسلام است. این بقعه یک گنبد هرمى شکل مضرس و یک گنبد کوچک مدور دارد. درون فضاى آن مزین به کاشیکارى ستاره‌اى و هشت‌ ضلعى عهد مغول است و بر روى کاشى‌هاى آن تاریخ ۷۳۸ هجرى قمرى قید شده است.

مردم بر این باورند که این بقعه مدفن محمد حنفى فرزند حضرت امیرالمؤمنین (ع) است کتیبه‌اى بدین مضمون در آن وجود دارد : «هذه المشهد امیرالمؤمنین محمدبن امیرالمؤمنین علی».