بسم رب السماوات و الأرض

در این صفحه می توانید آخرین قالب های طراحی و یا ویرایش شده توسط ماه و آه را ببینید. قالب ها فروشی بوده و سفارش ویرایش قالب های بیان پذیرفته می شود.


 قالب علقمه               قالب هلال              قالب عروج

50هزار تومان            50هزار تومان            به زودی ...


قیمت ویرایش قالب های بیان، به حسب مورد متغیر می باشد و پنجاه درصد هزینه قبل از شروع کار دریافت می شود و مابقی در هنگام تحویل قالب. در ضمن جهت آسودگی خاطر، در صورت عدم انجام به موقع سفارش، تمامی پول بازگشت داده می شود. تمامی قالب های سفارشی دارای یک ماه ضمانت برطرف کردن مشکلات احتمالی هستند.